REGLEMENT

1. Kennismaking met uw golfclub

Dit boekje heeft tot doel bondig Waregem Golf Club voor te stellen en zo nieuwe leden wegwijs te maken in onze club. Het is geen handleiding tot het beoefenen van de golfsport zelf.
1.1. Korte geschiedenis

Waregem Golf Club dankt zijn ontstaan aan het initiatief dat reeds in 1988 genomen is door Bernard Devos, die in Waregem een ontmoetingsplaats wilde uitbouwen voor de golfer. Hij dankt hiervoor familie Ghistelinck voor het ter beschikking stellen van de gronden.

In 2010 heeft Dhr Devos de infrastructuur en terreinen verkocht aan de firma ACE nv. Deze heeft de club 3 jaar zelf uitgebaat om vervolgens de fakkel over te dragen in 2013 aan Vision Hospitality Group die de uitbating van de club overnam.

Op 25 september 1988 werd de eerste golfbal geslaan op de 18 holes baan. In 2013 werd de baan uitgebreid met een 6 holes compact course.
1.2. Waarden & Normen van Waregem Golf

• Veiligheid van de golfers, de greenkeepers en de vrijwilligers op de baan
• Respect voor elkaar, voor de golfbaan en voor de ‘geest’ van het golfspel
• Een fair sportief gedrag en correcte toepassing van de spelregels
1.3. Juridische structuur

Waregem Golf is een onderdeel van Vision Hospitality Group NV, die het volledige Waregem Sport Center exploiteert. Het sportieve gedeelte is ondergebracht in Waregem Sport Center vzw. De eigenaar van Waregem Sport Center is ACE nv.
1.4. Organigram

Raad van Bestuur : Bestuursleden
Monique de Voogt
Dimitri Declercq
Peter Eggermont (Voorzitter)

Secretariaat
Manager : Frank Salembier
Secretaris : Peter Rabaey - Thierry Faveere
Onthaal : Cindy Van Hulle

Sportief Comité
Captain : Els Van Goethem
Vice-Captain : Chris Desmet
Seniors Captain : Bernarde Breda
Ladies Captain : Marie Anne Vandenberghe
Mens Captain : Marc Vandercruyssen
Juniors Captain : Ellen Dhondt

Terrein
Headgreenkeepers : François de Gerlache
Extern adviseur : Michel Poncelet
Caddymaster : Kurt Vanschamelhout
Handicap en Regelcomité
Captain : Els Van Goethem
Manager : Frank Salembier
Vice-Captain: Chris Desmet

Pro’s
Geoffrey Beernaert
Kris Gruwez
Virginie Tanghe

1.5. Lidtypes

Start to golf
Dit is een pakket van twee maanden waarin u kan ontdekken of golf ‘DE’ sport voor u is.

Compact member
Hierbij bent u lid van onze compact course (6 holes) met toegang op de driving range. Mits een handicap van 45 of lager kan u de 18 holes baan spelen mits betalen greenfee.

Weekmember
U bent lid van zowel de 18 holes als de compact waarbij u enkel mag spelen op weekdagen. Indien u toch wenst te spelen op weekenddagen of feestdagen betaalt u een greenfee. U heeft wel dagelijks toegang tot de driving range.

Full Member
U bent lid van zowel de 18 holes als de compact en speelt onbeperkt.

Vrije golfer (Expat)
Hierbij kan u een beurtenkaart aanschaffen. U mag dagelijks onze driving range gebruiken en 5 of 10 keer de 18 holes spelen (deze zijn deelbaar). Dit lidtype kan niet deelnemen aan wedstrijden. U dient zich weliswaar verplicht aan te melden aan het secretariat alvorens u de baan opgaat.

Lidgelden worden nooit terugbetaald, ongeacht welke reden. Weliswaar heeft Waregem golf een verzekering voor full en weekmembers vanaf 22jaar. De aanvraag dient te gebeuren via www.golfy.fr/en/declaration en dit binnen de 5 dagen na vaststelling.
1.6. De Infrastructuur

Secretariaat & golfshop
Het secretariaat verzorgt de administratie van de club. Voor het sportieve gebeuren speelt het een belangrijke rol bij de voorbereiding van de talrijke wedstrijden en het beheer van de reservaties. Ook het verhuren van buggies, trolleys en het innen van greenfees behoort tot hun bevoegdheid. Informatie naar de leden over de wedstrijdkalender, de gefactureerde bedragen van lidgelden (lidtypes) worden door het secretariaat verzorgd. Ook kan u daar tal van golfzaken aankopen: golfballen, tees, handschoenen, clubuniformen, paraplu’s, beginners sets, golfschoenen, …

Kleedkamers & sanitaire ruimtes
Er zijn afzonderlijke volledig uitgeruste kleedkamers voor dames & heren, zowel leden als bezoekers. De club stelt handdoeken en zeep ter beschikking. Lockers kunnen gehuurd worden door leden op jaarbasis. Handdoeken blijven in de kleedkamer en dienen opgeruimd in de voorziene opvangbakken. Sanitaire ruimtes bevinden zich in het clubhouse. Op de baan zijn geen speciale toiletten voorzien. Het clubhouse daarentegen bevindt zich strategisch zodat u halverwege het parcours hiervan gebruik kan van maken.

Caddyruimte
In deze ruimte kan men verschillende soorten lockers of opbergruimtes huren op jaarbasis.

Seminariezalen
Het clubhouse beschikt over verschillende seminariezalen die u kan inhuren voor tal van activiteiten.

Horeca
Aan de bar kan u snacks verkrijgen of in het restaurant à la carte iets eten of drinken.

Parking
De club beschikt over een ruime parking die toegankelijk is voor zowel leden als bezoekers. U dient uw wagen op deze parking te plaatsen. Geen enkel voertuig mag zich buiten dienstverband in de omgeving van het complex bevinden. De gereserveerde plaatsen (pro, voorzitter, comité,…) dienen gerespecteerd te worden.

Algemeen
Ieder lid zal ervoor zorgen dat de inrichting van de bar, de kleedkamers, toiletten, niet beschadigd worden. Hoger vernoemde lokalen zullen net achter gelaten worden. Handdoeken blijven in de kleedkamer en dienen opgeruimd in de voorziene opvangbakken. Vision Hospitality Group en Ace nv kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal.

Het terrein – golfbaan
De golfbaan van Waregem beschikt over 18 holes. Een hole bestaat uit een afslagplaats (de tee), de fairway (het kort gemaaide deel), de rough (het langer gemaaide deel) en de green (het zeer kort gemaaide deel) met de puttinghole, waarin de bal uiteindelijk terecht moet komen.
De golfbaan die Paul Rolin in 1988 liet ontstaan, komt overeen met het beeld van de streek: een lieflijke en rustgevende harmonie.
De baan omvat twee duidelijk verschillende delen (front nine en back nine). De vrij brede fairways op de front nine worden goed afgebakend door prachtige bomenrijen en lichte glooiingen. De back nine liggen rond talrijke waterpartijen, die u ertoe dwingen om technischer te spelen en nauwkeuriger te zijn in het inschatten van de afstand. De score wordt vooral uitgemaakt op hole 13, 14, 15 en hole 16, een par 3 van 158 meter met de green op een schiereiland. De roughs rond de green zijn zeer dicht begroeid en straffen zeker af. De greens hebben een merendeel platte uiterlijk maar bieden geen enkele garantie op een eenvoudige put. In 2013 werd een nieuwe compact course van 6 holes aangelegd getekend door Dimitri Van Hauwaert. Dit parcours omvat 1 par 4 en 5 par 3’s. Dit is ideaal voor startende golfers en junioren.

De driving range
Deze oefenplaats omvat 8 overdekte afslagplaatsen en een niet overdekte tee line in kunstgras. Hierop kan u onbeperkt oefenen. De ballen op de driving range zijn inbegrepen in het lidgeld of de greenfee. Het is niet toegelaten materiaal eigen aan de driving-range te gebruiken voor andere doeleinden. Gebruik van driving range ballen op het terrein, de putting- en chippingpractice is verboden. Niet leden met een geldige federatiekaart kunnen van de driving range gebruik maken mits voorafgaande registratie op het secretariaat en na betaling van de overeenkomstige driving range fee. Na het oefenen vragen wij de lege mandjes en ongebruikte practice ballen terug op de voorziene plaats te brengen. Het is verboden van het gras af te slaan alsook met driver te slaan indien u meer dan 200m slaat.

Putting green
Waregem golf beschikt over een heel ruime puttinggreen met 9 holes, waarop u het puttingspel kan oefenen. Enkel golfschoenen of sportschoenen zonder hak zijn toegelaten.

Approach hole
Bij het binnenkomen van de golf bevindt zich op de rechterkant de approach hole . Hierop kan u bunkerslagen (zand) of korte slagen oefenen.

1.7. Informatica (boekingsysteem) en communicatie.

Waregem golf gebruikt het programma i-Golf om alle reservaties, informatie, lessen, wedstrijden, … te raadplegen en te boeken. Toegang tot i-Golf kan op 2 manieren.
www.i-golf.be
• Gratis app ‘Golf Vlaanderen ‘ via Android of app store.

Hiernaast heeft Waregem Golf ook een eigen website: www.waregemgolf.be, waarop u tal van informatie kan terugvinden: status van de baan, toelating buggy’s, foto’s van activiteiten, ….

Leuke weetjes en tips kan u volgen op onze facebookpagina: www.facebook.com/waregemgolf
Op regelmatige basis wordt er nuttige informatie gemaild. Dit kan gaan over wedstrijden, extra activiteiten, regelmomenten, terreinstatus, …

1.8. De wedstrijdkalender
De club organiseert talrijke wedstrijden waarvan de belangrijkste informatie opgenomen worden in de wedstrijdkalender. Indien u ook wenst een wedstrijd te sponsoren, neem dan contact op met het secretariaat of captain(s).
Wedstrijdkalender kan u op volgende communicatie kanalen terugvinden : Gedrukte kalender (via secretariaat), op onze website, op i-Golf en de app ‘Golf Vlaanderen’.
2. Toelatingsvoorwaarden, verschillende wedstrijdtypes en divisies
2.1. De Compact Course (6 holes terrein) – voor startende golfers

Toelating Compact course:
• U krijgt toegang tot de compact course (nog geen wedstrijden) na terreintoelating van uw pro.
• Hierbij bekomt u handicap 54.

Toelating wedstrijden compact course : vanaf hcp 53
• Slagen in de theoretische test van de Koninklijke Belgische Golffederatie oefenen kan je doen op http://golfbelgium.info/ Deze worden maandelijks georganiseerd in de club.
• Wedstrijdtoelating van de pro

Door deelname aan deze wedstrijden en het behalen van voldoende punten, kan u uw handicap doen dalen. Na het behalen van uw handicap 45 bekomt u uw Golfvaardigheidsbewijs. (GVB)
2.2. Rabbitswedstrijden

Toelating wedstrijden rabbits :
• Minimum handicap 45 en full of weekmember. Deze wedstrijden worden over 9 holes gespeeld.

Om handicap 36 te behalen dient de golfer na het spelen van de wedstrijd met voldoende score, ook deelnemen aan een toelichtingsvergadering Regels en Etiquette, georganiseerd door het handicap en regelcomité. Deze vergadering kan u volgen tijdens uw rabbitsperiode (hcp 45-37).

2.3. De wedstrijden vanaf handicap 36 en lager

Weekendwedstrijden (Toegankelijk voor alle full members)
• 18 holes zaterdag of zondag (+9-holes dag voordien/nadien)
• 18 holes zaterdag en zondag (slechts op één inschrijven)
• 2 X 9 holes op zaterdag of zondag (keuze uit back of front nine)
• Combi-wedstrijd

Nieuw vanaf 2018 :
De COMBI Wedstrijd. Dit zijn wedstrijden waarin u zelf kan beslissen om hoe laat u speelt, met wie u
speelt en of u al dan niet deelneemt aan de wedstrijd.
• Ongeacht of u al dan niet aan de wedstrijd deelneemt, dient u zich in te schrijven in de wedstrijd. De keuze om voor wedstrijd of buiten wedstrijd te spelen moet nog niet gemaakt worden bij de inschrijving, enkel bij afhalen van de kaart.
• U schrijft in op het uur dat u wenst en met wie u wil spelen. De open plaatsen mogen ingevuld worden, u mag dus aansluiten bij andere spelers.
• Er zijn vier spelers per starttijd toegelaten. Zo kan u met vier vrienden, of twee koppels samen spelen, zowel vrij of in wedstrijd.
• De wedstrijdorganisatie behoudt het recht om onvolledige flights samen te voegen om de wedstrijd en het spel zo vlot mogelijk te laten verlopen.
• Bij het aanmelden op het secretariaat zal er een gepersonaliseerde scorekaart klaarliggen.
• Indien u aan de wedstrijd wil deelnemen, dan betaalt u de gebruikelijke wedstrijdfee. Indien u vrij wil spelen, dan is er geen wedstrijdfee verschuldigd.
• Indien u wedstrijd speelt, dan moet u verplicht een marker hebben die alle 18 holes meespeelt (al dan niet in wedstrijd).
• Er is voor deze wedstrijd ook een prijsuitreiking voorzien, met extra prijzen voor aanwezigheid.

Weekwedstrijden (Toegankelijk voor full en weekmembers)
• Dinsdag : Senioren (Vanaf 50 jaar)
• Woensdag : Heren (Heren vanaf 18 jaar)
• Donderdag : Dames (Dames vanaf 18 jaar)
• Verscheidene avondwedstrijden
2.4. Soorten Wedstrijden
• Strokeplay : Wedstrijdformule waarbij alle slagen genoteerd worden per hole.
• Stableford : Wedstrijdformule waarbij slagen omgerekend worden naar punten.
• Matchplay: Wedstrijdformule waarbij één partij speelt tegen een andere over een vastgestelde ronde. Een hole wordt gewonnen door de partij die de hole uitspeelt met de laagste nettoscore.
• Alle formules kunnen in een single of dubbelwedstrijd gespeeld worden.

Speciale prijzen op de baan
• Neary : Dichtste bal bij de vlag na 1 slag. De bal dient niet op de green te liggen
• Leary : Dichtste bal bij de vlag na 2 slagen (par 4) of 3 slagen (par 5) De bal dient op de green te liggen
• Longest drive : De verste slag, gemeten vanaf de afslagplaats. De bal dient op de fairway te liggen
3. Reglement van inwendige orde
3.1. Opening en sluiting van de baan
De baan is in principe geopend van zonsopgang tot zonsondergang. De hoofdgreenkeeper (of zijn plaatsvervanger) beslist onder de verantwoordelijkheid van de captain en de manager of de baan geheel of gedeeltelijk te sluiten alsook het spelen op wintergreens en wintertees. Deze info wordt aangekondigd op de website en op het infobord buiten.
3.2. Starttijden
U kan enkel starten wanneer u een geldige starttijd hebt. De reservatie van starttijden gebeurt online via i-Golf, de app Golf Vlaanderen of via het secretariaat. Reserveren op hole 10 kan niet online, maar enkel via toestemming van het secretariaat. U kan online annuleren tot 6u vóór uw tee time. De tee times staan open ongeveer 10-15 dagen voor het starten van de maand.

3.3. Wedstrijdreglement & Lokale Regels 2018
Artikel 1 : Toepasselijkheid
Waar in dit reglement wordt gesproken over ‘Golfers’ worden beide geslachten bedoeld. Elke golfer die onze baan speelt, wordt geacht de inhoud en de geest van de spelregels ‘R&A (Royal and Ancient) rules Limited of St Andrews en USGA (United States Golf Association) en ons reglement te kennen en toe te passen.

Artikel 2 : Wedstrijdcommissie
De wedstrijdleiding is in handen van de wedstrijdcommissie (Handicap- en regelcomité) die alle beslissingen neemt omtrent wedstrijden.

Artikel 3 : Qualifying - Counting
Alle "single" strokeplay en stableford wedstrijden zijn "Qualifying" (uw hcp kan stijgen of dalen) voor alle deelnemers, tenzij vooraf anders aangekondigd of wegens omstandigheden door de wedstrijdleiding beslist. Dan kan de wedstrijd “Counting” worden (uw hcp kan enkel dalen). Alle andere wedstrijdformules (doubles) zijn "non qualifying" (geen hcp aanpassing) voor alle deelnemers.

Artikel 4 : Afstandsmeters - GSM
Toestellen voor afstandmeting (geen weers- of hoogtemeting) zijn toegestaan.
GSM is verboden tijdens wedstrijden.

Artikel 5 : Inschrijving en Tee keuze
De inschrijving voor een wedstrijd kan uitsluitend geschieden via de website of via het secretariaat .
Alle informatie betreffende openen en afsluiten inschrijvingen kan u terugvinden op i-Golf of app ‘Golf Vlaanderen’.
Bij uw inschrijving dient u uw afslagplaats te kiezen : Free choice of tees (dit voor alle wedstrijden), eventueel “vooruit” maar niet “achteruit”.
Inschrijven na afsluitingstijd kan ENKEL via het secretariaat EN indien er nog plaats beschikbaar is. Dit voor alle divisies.

Artikel 6 : Samenstelling van de flights en afmeldingen
De starttijden en flights worden door de wedstrijdcommissie vastgesteld en gecommuniceerd via i-Golf (online + mail) Na publicatie is de flightindeling definitief en kan niet onderling gewijzigd worden. Met startvoorkeur wordt zo goed als mogelijk rekening gehouden.
Afmelding na het versturen van de startlijst door een ingeschreven golfer kan enkel via het secretariaat. Wij vragen wel een geldige reden op te geven.

Artikel 7 : Verwerking scorekaart en gevolg
Overzicht van de ingave van scores in i-Golf en de geldende consequenties :
• Disqualified (DISQUAL):
speler begaat een overtreding tegen een spelregel of etiquette R&A.
Handicap verhoogt : 0,1 of 0,2 (hcp 26,5-36)
• Forfait :
Speler zegt te laat af (dit is na het verschijnen van de startlijst).
Handicap verhoogt : 0,1
• Kaart ingediend (RETURN):
Speler levert zijn kaart in (ten laatste 10 min na binnenkomst). Handicapverrekening volgens de gespeelde scores.
• Kaart niet ingediend (NORETURN):
Speler levert zijn scorekaart NIET in
Handicap verhoogt : 0,1 of 0,2 (hcp 26,5-36)
• Onrechtmatige opgave (UNJQUIT) :
Speler verlaat de wedstrijd zonder reden en meld dit niet aan wedstrijdleiding.
Handicap verhoogt : 0,1 of 0,2 (hcp 26,5-36)
• Rechtmatige opgave (JUSTQUIT) :
Speler verlaat de wedstrijd omwille van gegronde en duidelijk vast te stellen reden.
Handicap blijft onveranderd.
• No Show :
Speler daagt niet op zonder te verwittigen.
Handicap verhoogt : 0,1 of 0,2 (hcp 26,5-36)
Speler mag de eerstvolgende wedstrijd (volgens divisie) niet meespelen.

Artikel 8 : Starten
Een golfer moet starten op de door de wedstrijdcommissie vastgestelde tijd en moet zich tenminste 15 minuten van tevoren melden bij het secretariaat voor het in ontvangst nemen van de scorekaart en het betalen van de wedstrijdfee (contant).
De golfer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op zijn scorekaart en dient zich ervan te vergewissen of er speciale regels voor de wedstrijd van kracht zijn. Eventuele correcties (vb handicap verkeerd vermeld op de gedrukte scorekaart) zullen na de wedstrijd, bij de input van de scores, worden rechtgezet. De golfer wordt tenminste 5 minuten voor de starttijd op de eerste tee verwacht. Voor het vertrek wisselt u de kaarten met uw medespelers, zodat iedereen een marker heeft.
Spelers die laattijdig aanwezig zijn op de starthole krijgen 2 strafslagen. Indien dit meer dan 5 minuten bedraagt, wordt de speler in kwestie gediskwalificeerd.

Artikel 9 : Scores -Traag spel
Het bruto aantal slagen moet op de afgeleverde scorekaart worden genoteerd alsook de stablefordpunten.
Onduidelijkheden of opmerkingen i.v.m. mogelijke vergissingen/onjuistheden op de kaart dienen op de kaart gemeld te worden alsook aan de wedstrijdleiding.
Indien een golfer in een Stableford wedstrijd op een hole niet meer kan scoren, is hij verplicht zijn bal op te nemen. De wedstrijdcommissie / marshall zal het regelmatige verloop van de wedstrijd opvolgen en zal de trage flight een waarschuwing geven om sneller te spelen . Indien men blijft volharden in "traag spel" kan dit worden bestraft. De wedstrijdleiding / marshall zal dit noteren op de scorekaart van de speler(s).
Zodra uw flight 1 of meer holes achterop geraakt, dient u de volgende flight verplicht door te laten. Hierbij geeft uw flight voorrang zonder dat de achter komende flight hierom moet vragen. Een golfer die traag spel veroorzaakt, mag (moet) hierop opmerkzaam gemaakt worden door zijn medespelers. De terechtgewezen golfer heeft geen enkele reden dit kwalijk te nemen.
Als de baan vrij is, dient men zo spoedig mogelijk af te slaan en dan pas de scores van de vorige hole te noteren.

Artikel 10 : Scorekaart
De golfer controleert de scores van iedere hole en de kaart moet door zowel de golfer als de marker getekend worden. De speler zelf is verantwoordelijk voor de correctheid van zijn kaart. Na afloop van een “vastgestelde ronde” dient iedere golfer zijn scorekaart zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 10 minuten na het beëindigen van hole 18, bij de wedstrijdcommissie/secretariaat in te leveren.
Indien de marker verplicht / verzocht wordt om foutieve scores te noteren dan kan de marker het recht uitoefenen om deze scorekaart niet te tekenen.
Golfers die beslissen om te stoppen tijdens een wedstrijd, zijn verplicht hun scorekaart, ondertekend door de marker aan het secretariaat te laten overhandigen. Het niet of niet-tijdig inleveren van een wedstrijdscorekaart wordt beschouwd als NORETURN.

Artikel 11 : Bepalingen omtrent winnaar
Bij een gelijk eindresultaat in een strokeplay wedstrijd zal de winnaar de golfer zijn met het laagste aantal slagen over de laatste 9 holes. Indien dan nog een gelijke eindstand is, telt de laagste score van de laatste 6 holes, vervolgens de laatste 3 holes en tenslotte de laatste hole. Indien dit nog gelijke scores oplevert, wint de golfer met de laagste handicap.
Bij een gelijk eindresultaat in een stableford wedstrijd wint de golfer met de hoogste aantal stableford punten. Indien dan nog een gelijke eindstand is, telt de hoogste score van de laatste 6 holes, vervolgens de laatste 3 holes en tenslotte de laatste hole. Indien dit nog gelijke scores oplevert, wint de golfer met de laagste handicap.
Indien er een gelijke score optreedt bij gunshotwedstrijd (gelijktijdig starten op verschillende holes) wint de laagste handicap.
Bij gelijkspel op clubkampioenschap, wordt er vervolgens doorgespeeld op hole 10-13-14-15-16-17-18. Indien nog steeds een gelijkspel, dan worden deze holes opnieuw gespeeld. De winnaar is de speler die op de eerste hole een betere score behaalt.
In geval van een gelijk spel in matchplay zal deze partij worden verder gespeeld (opnieuw starten vanaf hole 1) totdat een van de partijen met minstens 1 hole verschil wint. Indien er handicapverrekening van toepassing was in de vastgestelde ronde zal dit ook op de extra holes worden toegepast.

Artikel 12 : Stopzetten / Afgelastingen
Bij abnormale weersomstandigheden kan een wedstrijd afgelast, uitgesteld (latere starturen of andere dag) of stilgelegd worden. Het is aangewezen de website te raadplegen of telefonisch contact op te nemen met het secretariaat wanneer er extreem slechte weersomstandigheden worden voorspeld. Een wedstrijd zal bij bijzondere onverwachte (weers-) omstandigheden worden stilgelegd door de wedstrijdcommissie.
De stopzetting zal door middel van geluidssignalen (geluidshoorn) door de wedstrijdleiding of marshall worden aangekondigd.
Bij overmacht door weersomstandigheden en eigen aan de risico's van een buitensport, is er geen terugbetaling van de wedstrijdfee en of de greenfee.

Artikel 13 : Bijzondere bepalingen – buggy’s - klachten en sancties
Bijzondere bepalingen (tijdelijke regels) worden vermeld op het informatiebord in de inkomhal en op de scorekaart.
Het gebruik van een buggy is toegelaten voor spelers met medisch attest, voor zover de terreincondities dit toelaten. Buggy’s mogen alleen gedeeld worden, wanneer beide spelers beschikken over een medisch attest.
Klachten tijdens het verloop van de wedstrijd moeten onmiddellijk na het binnenkomen gemeld worden bij de wedstrijdcommissie . De commissie behandelt de klacht en neemt een beslissing (indien mogelijk) voor de prijsuitreiking start.
De marker kan het recht uitoefenen de scorekaart niet te tekenen (bv niet akkoord met bepaalde scores of gedwongen foute score te noteren). De marker dient dit wel te melden aan de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding neemt dan de gepaste beslissing. (bv diskwalificatie speler)
Wanneer de wedstrijdkaarten ondertekend zijn door de marker en de speler en ingeleverd bij de wedstrijdcommissie is de score finaal. Scorekaarten kunnen niet terug opgevraagd worden. Er kan geen klacht meer neergelegd worden door de spelers zelf inzake de score of de toepassing van de spelregels na het indienen van de ondertekende scorekaarten.
De uitslagen worden na de wedstrijd gepubliceerd op i-Golf.

Artikel 14 : Prijsuitreiking – speciale prijzen
De prijsuitreiking van een wedstrijd vindt plaats een half uur na binnenkomst van de laatste flight, tenzij anders vermeld.
U kan enkel aanspraak maken op uw prijs als u aanwezig bent op de prijsuitreiking. Bij afwezigheid gaat de prijs naar de volgende op de rangschikking. U dient uw aan- of afwezigheid aan te duiden op uw scorekaart.
Speciale prijzen op de baan : u mag enkel uw naam noteren indien u aanwezig zal zijn op de prijsuitreiking.
Winnaars kunnen enkel prijzen in ontvangst nemen in een opgefriste en een fatsoenlijke kledij tenzij anders gemeld door de wedstrijdcommissie.

Artikel 15 : Clubkampioenschap en Mr & Mrs Stableford
Clubkampioenschap :
Wedstrijd gespeeld over 2 x 18 holes zonder handicapverrekening (scratch). Enkel spelers die hun homeclub in Waregem hebben kunnen deelnemen aan het clubkampioen- schap.
Mr & Mrs Stableford :
Wedstrijd over 18 holes met handicapverrekening. Alle leden kunnen hieraan deelnemen, enkel leden die hun homeclub in Waregem hebben, komen in aanmerking voor de prijzen.

Artikel 16 : De beslissing wedstrijdcommissie is bindend
De wedstrijdcommissie is gerechtigd de toegekende prijs terug te vorderen van de speler die ten onrechte de prijs heeft ontvangen

3.4. Dress Code (zowel op driving range als op de baan)
De kledij van de golfer mag niet provoceren en moet voldoen aan de gangbare normen die gelden binnen de golfsport.
Golfschoenen met soft spikes of spikeless (geen metalen pinnen) en sokken zijn verplicht.
Een polo (met kraagje!)
Bermudas zijn toegelaten mits normale niet provocerende lengte.
Tenniskledij, topjes met schouderbandjes of zwemkledij is niet toegelaten.
Bij slecht weer zijn golflaarzen met soft spikes toegestaan, geen gewone rubberlaarzen.

3.5. Buggy’s en golftrolleys
Voor het besturen van buggy’s op het terrein moet men minstens 18 jaar zijn. (tenzij personeel/jobstudenten)
Het is verboden om met buggy’s/trolleys op de tees te rijden en tussen bunker en green.
Indien de baan is gesloten voor buggies en/of elektrische trolleys, wordt dit aangekondigd op het infobord en op de website.
De leden die een eigen buggy willen stallen, moeten hiervoor de toestemming krijgen van het management.
Buggy’s van de club kunnen gehuurd worden mits reservatie.

3.6. Mobiele communicatiemiddelen
Uw GSM dient ten allen tijde op de stiltoestand te staan. Het is af te raden te telefoneren op de baan, tenzij voor dwingende redenen.

3.7. Kleedkamers
De wastafels & douches mogen niet worden gebruikt voor het reinigen van clubs of ander golfmateriaal.

3.8. Practiceballen
Practiceballen zijn eigendom van de club en mogen enkel op de practice gebruikt worden, niet op de puttinggreen, de oefengreen, noch op de courses!!!
Wenst u te oefenen op de puttinggreen , gebruik uw eigen golfballen.
Overtreders worden uitgenodigd op de handicap- en regelcommissie waar een sanctie kan worden opgelegd.

3.9. Overige regels

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegelaten op het terrein en op de oefenfaciliteiten. In het complex zijn honden
toegelaten aan de leiband en mits ze niet storen (vb. blaffen).

Kinderen
Alle kinderen beneden de 8 jaar dienen op het terrein en oefenfaciliteiten begeleid te worden door een volwassen golfer, met uitzondering van diegene die over een golfvaardigheidsbewijs beschikken.

Vaststellingen van schade
Ieder clublid heeft de morele plicht elke vastgestelde schade te melden aan het secretariaat of de captain. Elk lid dat schade aanbrengt aan eigendommen van de Club of van andere leden, zal worden aangesproken om onmiddellijk de aangerichte schade te betalen.
Naargelang de ernst van de feiten kan het Sportief Comité een uitsluiting tot één jaar uitspreken.
Bij het plegen van een tweede dergelijke overtreding zal het lid definitief ontzet worden uit de Club.

Toegang club
De voorzitter kan steeds op eigen initiatief en zonder zich te moeten motiveren een persoon uit de vereniging zetten.

Meer info?

Wilt u graag eens kennismaken maken met onze mooie golfsport ?
Of wilt u graag eens proberen of deze sport iets voor u zou zijn ?

De volgende maandelijkse golfinitiatie vindt plaats op (nog bekend te maken)

 Inschrijven kan via onthaal.golf@waregemgolf.be of 056/60 88 08