REGLEMENT

WAREGEM GOLF CLUB ALGEMEEN REGLEMENT.

1. Huisdieren.
Huisdieren zijn niet toegelaten op het terrein en op de oefenfaciliteiten. In het complex zijn honden
toegelaten aan de leiband en mits ze niet storen (vb. blaffen).

2. Voertuigen
Ieder lid of bezoeker dient zijn voertuig te plaatsen op de parking. Geen enkel voertuig mag zich buiten
dienstverband in de omgeving van het complex bevinden.
De Club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade toegebracht aan voertuigen.

3. Gebruik elektrische wagens
Enkel de eigenaars (of hun gezinsleden boven de 18 jaar) van buggy’s mogen met eigen wagen op het golfterrein. Het gebruik van elektrische wagens is enkel toegestaan aan leden met een geldig rijbewijs. Het is uitdrukkelijk verboden met een elektrische wagen op de tees te rijden. Het wordt aanbevolen om niet op de fairways te rijden maar de rough te volgen.
Elektrische wagens van de club kunnen dagelijks gehuurd worden tot 17 uur.

4. Kledij.
Bepaalde kledij zoals shorts, T- shirts, laag uitgesneden polo’s of andere kledij die een uitdagend of
provocerend karakter vertoont, is niet toegelaten op het terrein en op de oefenfaciliteiten. Sportkledij is niet toegelaten op het terrein en op de oefenfaciliteiten.
Bermuda’s, hoewel modegevoelig, mogen niet te kort zijn. Onverzorgde jeans zijn niet toegelaten. Golfschoenen zijn toegelaten in het clubhuis, maar niet in het restaurant.

5. Accommodatie.
Ieder lid zal ervoor zorgen dat de inrichting van de bar, de kleedkamers, toiletten, enz. niet beschadigd
wordt. Hoger vernoemde lokalen zullen net achter gelaten worden.
Handdoeken blijven in de kleedkamer en dienen opgeruimd in de voorziene opvangbakken.

6. Bar en Restaurant ‘The Green’.
De bar en Restaurant ‘The Green’ zijn steeds toegankelijk voor leden en hun genodigden, voor
greenfee-spelers. Golfclubs mogen hier niet binnen gebracht worden.

7. Driving-range
Het is niet toegelaten materiaal eigen aan de driving-range te gebruiken voor andere doeleinden zonder
de toestemming van het sportief comité of zonder richtlijnen van deze laatste. Niet leden kunnen van de driving range gebruik maken mits voorafgaande registratie in de golfshop en na betaling van de overeenkomstige driving range fee.
Het is verplicht om na het oefenen de lege emmers terug op de voorzien plaats te brengen.

8. Putting green
Enkel golfschoenen of sportschoenen zonder hiel zijn toegelaten.
Beginnende spelers zullen de putting green mogen betreden onder begeleiding van een ervaren speler. Kinderen onder 8 jaar dienen op de plaats zelf begeleid te worden door een volwassen lid.

9. Kinderen
Alle kinderen beneden de 8 jaar zullen niet alleen op het terrein of in het complex mogen vertoeven,
met uitzondering van diegene die over een golfvaardigheidsattest beschikken.

10. Vaststellingen van schade.
Ieder clublid heeft de morele plicht elke vastgestelde schade te melden aan het secretariaat of de captain. Elk lid dat schade aanbrengt aan eigendommen van de Club of van andere leden, zal automatisch worden aangesproken om onmiddellijk de aangerichte schade te betalen.
Naargelang de ernst van de feiten kan het Sportief Comité een uitsluiting tot één jaar uitspreken.
Bij het plegen van een tweede dergelijke overtreding zal het lid definitief ontzet worden uit de Club.

Meer info?

Wilt u graag eens kennismaken maken met onze mooie golfsport ?
Of wilt u graag eens proberen of deze sport iets voor u zou zijn ?

De volgende maandelijkse golfinitiatie vindt plaats op (nog bekend te maken)

 Inschrijven kan via onthaal.golf@waregemgolf.be of 056/60 88 08