Junioren @ Waregem GolfWerking

Missie

Recreatief

Wij willen de kinderen vooral plezier laten beleven aan het golfspel en blijvend enthousiast maken voor de golfsport. Dit met respect voor elkaar, voor zichzelf, voor de begeleiders en voor het terrein.

De klemtoon ligt op deelname, niet op de prestaties.

 

Competitief

Wij willen de kinderen plezier laten beleven aan het golfspel en vooral laten deelnemen aan competitiewedstrijden. We creëren een kader waarin het competitieve luik meer wordt uitgespit, oa ook door de fysieke en mentale omkadering. Dit met respect voor elkaar, voor zichzelf, voor de begeleiders en voor het terrein.

Doelstelling:

Korte termijn:

Voor de junioren op recreatief vlak: meer aanwezigheid op wedstrijden (jeugdwedstrijden, clubwedstrijden) al dan niet op eigen parcours

 

Voor de junioren op competitief vlak: Waregem Golf Junioren op de kaart zetten.

 

Lange termijn:

Meer doorstroming krijgen. Van recreatieve golfer naar competitieve golfer en daarbij horend een aansluitende, betere handicap.

Organogram:

Juniorcaptain: Ellen Dhondt

Juniorcomité: Valérie Eeckhout, Els Van Goethem, Curry Van Poucke

Junior in het comité: Thibault Eelen

Pro's in het comité: Geoffrey Beernaert en Kris Gruwez

We streven er ook naar om een goede communicatie te behouden met onze leden. Meer info, ideeën of opmerkingen zijn welkom op: waregemgolfjeugd@hotmail.com

Gedragscode

 

Activiteiten: 

Zie kalender onderaan

 

Anti doping:

Doping in de golf..... Veel gewone medicatie, zoals pijnstillers en behandelingen voor verkoudheden en griep, bevatten verboden stoffen. De elitespelers daarentegen weten dat ze op elk moment kunnen onderworpen worden aan een controle. Welke stoffen en methoden verboden zijn voor sporters is te vinden op www.dopinglijn.be

Voeding:

Tijdens een ronde van 18 holes loop je al gauw 10 km. Golf is dus een fysieke sport maar ook mentaal kost het je moeite. Onze junioren krijgen altijd een flesje water mee (tijdens stage, wedstrijden, op verplaatsing, …). We proberen hen ook duidelijk te maken dat suikerhoudende dranken of koekjes geen goede voedingsstoffen bevatten. 

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag:

Nood aan een luisterend oor, of zit je ergens mee? In eerste instantie kan je terecht bij de juniorcapitain of bij iemand van het comité. Verder kan je in alle vertrouwen ook contact opnemen via: 

- www.1712.be

- www.awel.be

-www.tele-onthaal.be

Ben jij een superouder? Hoe ga je om met uw junior (kind) -