top of page

Junioren - Waregem Golf

Recreatief

 

Via toffe spelformules en teambeleving willen we onze kinderen laten golfen. Vanuit onze jeugdwerking ondersteunen we hen
met groepstrainingen, stages en andere activiteiten.

PLEZIER is de hoofdzaak, wel met het nodige respect voor het golfspel, regels, elkaar, begeleiding en het terrein.

 

 

Competitief

 

Kinderen met ambitie willen we naar een hoger niveau helpen, hen de weg tonen naar competitieve wedstrijden.

We omkaderen hen met golf technische, mentale en fysieke coaches. We voorzien ook in logistieke ondersteuning voor verplaatsingen van en naar wedstrijden, accommodatie bij meerdaagse activiteiten buiten de club enz.
Er wordt doelgericht gewerkt naar een handicapverbetering en goede wedstrijdresultaten.

Respect voor elkaar, begeleiders, terrein en een goede kennis van de golfreglementering zijn tevens een belangrijk onderdeel van het competitieve luik.
 

Doelstellingen:

 

Recreatieve spelers:

De kinderen plezier laten beleven door zowel de golfsport als de teamsfeer. We voorzien diverse activiteiten om de kinderen tot een hechte groep samen te brengen met als doel meer aanwezigheid op de club en meer betrokkenheid om zo op lange termijn de doorstroming te verzekeren van recreatieve golfer naar meer competitieve golfer.

 

Competitieve spelers:

Maximale betrokkenheid bij jeugdwedstrijden en nationale wedstrijden. Gerichte vormingen, trainingen en stages om betere prestaties te bereiken. Dit alles met als doel Waregem Golf op de kaart te zetten door mooie resultaten neer te zetten maar ook door het tonen van het nodige respect voor elkaar, de omgeving en de golfsport.

Panathlonverklaring:

 

We onderschrijven de Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport” van Vlaanderen: https://panathlonvlaanderen.be/verklaring/.

Api verantwoordelijke (aanspreekpunt Integriteit) : Els Van Goethem

Tevens werden 3 vertrouwenspersonen aangesteld waar de kinderen altijd bij terecht kunnen: Els Van Goethem, Ethel Verhoest, en Sam Huez.

Heeft u een vraag over geweld (seksueel - psychisch - emotioneel) , 

grensoverschrijdend gedrag kan u steeds het nummer 1712 bellen!!

 

Mijn kind is geen lid van de club: 

Dan heeft u 3 mogelijkheden - 

  • Ik schrijf hem in voor een testles - nadien kunnen we samen kijken of hij/zij​​ 

       klaar is voor de sport

  • Ik schrijf hem in voor een start to golf pakket individueel (jeugdtarief)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organogram:

 

Jeugd-kapitein:

Gilbert Dekeyser

 

Jeugdcomité:

Curry Van Poucke : Verantwoordelijke Stages

Veerle Doutreloigne : Verantwoordelijke financiën

Ethel Verhoest : Verantwoordelijke Kledij

Ellen Meskens : Ouder in het comité

Jeugd in het comité: 

Matthias Eelen - Céleste Descamps

Pro’s in het comité:

Geoffrey Beernaert en Sam Huez

 

Aanspreekpunt (API) integriteit en verantwoordelijke golfregels : Els Van Goethem

Ideeën, suggesties of opmerkingen zijn steeds welkom op:

happyjunioren@waregemgolf.com

Kledij.jpeg
bottom of page